TheCao247.vn đóng web lại 9h sáng hoạt động bình thường nhé mọi người.mọi lệnh rút tiền điều đc giãi quyết.

Lưu ý 1: Nạp sai mệnh giá sẽ bị thu thẻ và không cộng tiền !

Lưu ý 2: Nạp thẻ cào bị trùng sẽ bị trừ tiền !

- Gạch thẻ ZING - GATE - BIT - VCOIN không quá 30 giây !

- Gạch thẻ VIETTEL - VINAPHONE - MOBIFONE 3 giây !

- Hỗ trợ rút tiền về ATM - NGÂN HÀNG !

- Hỗ trợ rút tiền từ 1 - 5 phút !


# Loại thẻ Chiếc khấu nạp chậm Chiếc khấu nạp nhanh Chiếc khấu mua
1 Viettel 42% 45% 25%
2 Vinaphone 35% 40% 25%
3 Mobifone 40% 45% 25%
4 Zing 40% 45% 20%
5 GATE 50% 55% 20%
6 MegaCard 35% 40% 20%
7 BIT 50% 55% 20%
8 VTC 35% 40% 20%

- Bạn phải đợi chúng tôi duyệt thẻ mới nhận được tiền.

- Thời gian duyệt thẻ từ 3-5 phút !