Đổi thẻ cào

Lưu ý: - 50% đối với trường hợp gửi sai mệnh giá thẻ, hoặc nhận mệnh giá đã khai

CÁC BƯỚC ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT:

Bước 1: Chọn mục " ĐĂNG KÝ " để tạo tài khoản thành viên hoặc " ĐĂNG NHẬP " nếu đã có tài khoản.

Bước 2: Vào mục " BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT " nhập thông tin thẻ gồm: nhà mạng, serial, mã thẻ, mệnh giá và ấn " Gửi thẻ cào ". Hệ thống sẽ xử lý thẻ trong vài giây.

Bước 3: Chọn mục " Rút Tiền " Thêm thông tin tk ngân hàng và tạo yêu cầu rút tiền. Bạn sẽ nhận được trong khoảng 2 - 10 phút.

Form đổi thẻ mặc định:

Đang gửi
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Tổng Đại Lý 14 % 14 % 14 % 12.5 % 12.5 % 13 % 13 % 15 % 15 %
Đại Lý (SL =>30M) 15 % 15 % 15 % 13.5 % 13.5 % 14 % 14 % 16 % 16 %
Thành viên 15 % 15 % 15 % 13.5 % 13.5 % 14 % 14 % 16 % 16 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ
Tổng Đại Lý 17 % 17 % 17 % 16 % 16 % 16 % 17 % 17 %
Đại Lý (SL =>30M) 18 % 18 % 18 % 17 % 17 % 17 % 18 % 18 %
Thành viên 18 % 18 % 18 % 17 % 17 % 17 % 18 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ
Tổng Đại Lý 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Đại Lý (SL =>30M) 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Thành viên 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ
Tổng Đại Lý 16.8 % 16.8 % 16.8 % 16.8 % 16.8 % 16.8 % 16.8 % 16.8 %
Đại Lý (SL =>30M) 17.8 % 17.8 % 17.8 % 17.8 % 17.8 % 17.8 % 17.8 % 17.8 %
Thành viên 17.8 % 17.8 % 17.8 % 17.8 % 17.8 % 17.8 % 17.8 % 17.8 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Tổng Đại Lý 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Đại Lý (SL =>30M) 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
Thành viên 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
Nhóm 20,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Tổng Đại Lý 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Đại Lý (SL =>30M) 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 %
Thành viên 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ 2,000,000 đ 5,000,000 đ
Tổng Đại Lý 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 24 % 24 %
Đại Lý (SL =>30M) 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 25 % 25 %
Thành viên 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 25 % 25 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Tổng Đại Lý 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 %
Đại Lý (SL =>30M) 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 %
Thành viên 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 %
Lịch sử đổi thẻ
C.B
Trạng thái
Serial
Mã thẻ
Nhà mạng
Mệnh giá gửi
Mệnh giá thực
Phí
Phạt
Khách nhận
Thời gian
Hiện tại chưa có dữ liệu
Callback
{{item.TC_CardName}}
Thống kê đổi thẻ
Ngày thống kê
Tổng thẻ đã gửi
Thẻ đúng
Thẻ sai
Thẻ sai mệnh giá
Thực nhận
Hiện tại chưa có dữ liệu
đ đ đ đ đ